КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФЕСТ 2012
JAMESON SHORT FILM AWARD
КЛУБ "СФФ ЗА УЧАЩИ"
Вход за потребители
Акредитиран от

Жури

Фридрик Тор Фридриксон

Режисьор, Исландия, Председател на журито

Камен Калев

Режисьор, България

Алваро Брехнер

Режисьор, Испания-Уругвай

Огньен Свиличич

Режисьор, Хърватска

Габриеле Бруненмайер

Експерт, Германия
here here here here here here here here here
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney